logo malermester Jan Arivid Kvam
spacer
Forsidebilde1 spacer Forsidebilde2 spacer Forsidebilde3
                 
Knapp 1 OM OSS Knapp 2 TJENESTER Knapp 3 REFERANSER Knapp 4 KONTAKT Kulør
 

Miljøfyrtårn

Helse, miljø og sikkerhet i Malermester Jan Arvid Kvam AS

Hos Malermester Jan Arvid Kvam AS har vi den siste tiden jobbet for å få et sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet innad i bedriften. Vi anser mennesket som den desidert viktigste ressursen, og derfor er det viktig at alt ligger til rette for at de ansatte har en trygg og trivelig arbeidsplass. I Malermester Jan Arvid Kvam AS ønsker vi hele tiden å ligge et skritt foran, noe som gjør at vi i den siste tiden har jobbet svært aktivt med prosjektet miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et prosjekt drevet av miljøavdelingen i kommunen, og støttes av miljøverndepartementet. Prosjektet tar for seg helse, miljø og sikkerhet i bedriften, og krever blant annet en handlingsplan.

Å drive et slikt forebyggende arbeid vil også legge grunnlaget for et førsteklasses produkt. Det kan vi se gjennom en svært god motivasjon hos medarbeidere, og svært gode tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere fra alle hold. Vi kan med attraktivt og godt arbeidsmiljø skilte med det ypperste av håndverkere innenfor vår bransje, noe vi er meget stolte av. For å sikre et godt arbeidsmiljø har vi blant annet satt mer fokus på internkontroll, det kan for eksempel være oppfølging av sykefravær, arbeidsulykker og lignende. Vi har ut i fra dette sett nærmere på tiltak som kan redusere sykefraværet, og hvilke grunner som kan føre til slikt fravær. Vi har også jevnlige firmamøter for å oppnå en mer dynamisk og harmonisk bedrift.

Vi har foruten det menneskelige miljøet innad i bedriften, også satt fokus på de ytre omgivelsene.

Dette er en svært viktig del av miljøfyrtårnet. Bevisstgjøring av de ansatte når det gjelder stoffer og midler vi bruker, vil være med på å skåne miljøet for unødvendig eksponering. Vi prøver derfor hele tiden å optimalisere rutinene vi har for avfallshåndtering, og beskyttelse. Dette har ført til en redusert avfallsmengde, og i dette arbeidet har "gjenvinning" blitt et nøkkelord. Med den sterke tilliten våre kunder viser oss, benytter vi oss også av den muligheten til å markedsføre miljøriktige produkter. Vi har derfor et nært samarbeid med våre leverandører for å få til de beste løsninger og sammensetninger av et stort produktutvalg. Bedriften er ut i fra dette alltid oppdatert på de produktene vi bruker og har tilgjengelige.

Malermester Jan Arvid Kvam AS ønsker til enhver tid å være blant de ypperste i maler- og byggtapetserbransjen. Vi er stolte av yrket og bransjen, og mener at vi kan være en god representant utad til forbrukerne. Vi håper at vi med miljøfyrtårnarbeidet, kan være en rollemodell for resten av bransjen, slik at HMS kan komme på dagsordenen til samtlige.

 


Stjørdalsveien 9e, Postboks 3081, 7441 Trondheim, Tlf 73 51 70 20, Faks 73 51 70 21, malermester@mal-kvam.no